TRÓJKĄT TRZECH CESARZY

       MAJ 05 96 KM 4 UCZESTNIKÓW 25 °C
       

MYSŁOWICE

Historia Trójkąta Trzech Cesarzy

W latach 1880-1914 przyjeżdżało tu tysiące turystów. Szacuje się, że liczba turystów mogła sięgać do 6000 osób tygodniowo. Przyjeżdżali z Górnego Śląska i Niemiec. Co ich tu przyciągało? Miejsce w którym stykały się granice Trzech Cesarstw oferowało im wejście na wieżę widokową , mogli popłynąć stateczkami parowymi i barkami wzdłuż Przemsz, były liczne restauracje ,grały orkiestry, śpiewały chóry , występowały teatry , organizowano zawody, gry i konkursy. Były promenady do spacerów i mnóstwo utrzymanych ścieżek.W 1873 roku w Wiedniu spotkali się cesarz Austrii i car Rosji Aleksander II gdzie zawarli konwencję. Do konwencji przystąpił też cesarz Niemiec Wilhelm II i w ten sposób utworzono tzw. Związek Trzech Cesarzy .Nazwa ,która potocznie się przyjęła ,,Trójkąt Trzech Cesarzy’’ dla miejsca styku trzech cesarstw Austrii( Jęzor), Rosji ( Niwka , Modrzejów )i Niemiec( Mysłowice) wzięła się błędnego przetłumaczenia słów ,,Drei Kaiser Ecke”. Zamiast kąt ,przetłumaczono trójkąt . Nazwa ta była używana i dawniej i jest używana teraz .Granicę tworzyły trzy rzeki Czarna Przemsza, Biała Przemsza i Przemsza.KRAKOWSKA 4

Kamienica mieszkalna (ul. Krakowska 4), wzniesiona w latach 1902−1903 w stylu secesyjnym z elementami neobaroku, według projektu A. Wedemana wpisana do rejestru zabytków 7 listopada 2003GISZOWIEC

Kolonia Giszowiec założona została w 1907 roku dla robotników zakładów należących do koncernu „Giesches Erben” (Spadkobiercy Gieschego). Budowano ją do roku 1910 według projektu architektów z Charlottenburga - Jerzego i Emila Zillmanna. Kolonia nosiła początkowo niemiecką nazwę - Gieschewald i służyć miała niemieckim górnikom sprowadzonym z centralnych Niemiec, którzy jednak szybko opuścili obcy im etnicznie Górny Śląsk. Giszowiec powstał na terenach leśnych gminy Janów. Właścicielem kompleksu terenów leśnych był hrabia Tiele-Winckler. Na parceli o wymiarach 800 na 1200 metrów naczelny dyrektor spółki, Uthemann, polecił zbudować osiedle robotnicze.

Valid XHTML 1.0 Transitional| FORUM | WIĘCEJ O NAS | DO GÓRY Copyright © 2011 --- GOŚCI NA
Serwis mapa-turystyczna.pl