MIKOŁESKA

       KWI 30 100 KM 3 UCZESTNIKÓW 18 °C
       

BRUSIEK

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Już w XV w. wzmiankowano tu kościół, który spłonął. Obecny kościół zbudowano przed 1670 r. z fundacji Andrzeja Kochcickiego. Świątynia orientowana konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte prostą ścianą, od północy przylega do niego zakrystia. Nawa szersza i wyższa połączona z przedsionkiem od północy. Wieża szalowana deskami, nakryta dachem namiotowym. Dach siodłowy kryty gontem, powyżej nawy sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i baniastym hełmem. Ściany kościoła pobite gontem. Wewnątrz kościoła polichromia szablonowa z 1693 r. – dzieło Wawrzyńca Grochowskiego.MIKOŁESKA

Nazwa jest patronimiczną nazwą wywodzącą się od imienia Mikoleska, Mikoleszka staropolskiego derywatu greckiego imienia Mikołaj[2]. Pochodzi ona od założyciela wsi lub jej patrona o czym świadczy końcówka "-ska". Niemiecki językoznawca Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako starszą od niemieckiej wymienia staropolską formę nazwy - Mikoleska podając jej znaczenie "Dorf der St. Nicolaus" - "Wieś św. Mikołaja". Niemcy zgermanizowali nazwę na Mikoluschka, w wyniku czego utraciła ona swoje pierwotne znaczenie.Valid XHTML 1.0 Transitional| FORUM | WIĘCEJ O NAS | DO GÓRY Copyright © 2011 --- GOŚCI NA
Serwis mapa-turystyczna.pl